NIE KASOWAĆ!!!

sobota, 23 lipca 2016

Reklama na łamach WartburgRadikalz.com     Jak zapewne widzicie, kilka dni temu na serwisie WartburgRadikalz.com pojawiły się reklamy.  To nie przypadek i chcę powiedzieć o tym otwarcie. Uczciwość wymaga, aby pewne sprawy przedstawiać wprost, bowiem wyświetlane przez Google treści reklamowe, specjalnie dla Was dostosowane, to celowe z naszej strony działanie.

     Gdybym miał iść w zaparte i zaprzeczać, że nie chodzi o kasę, to bym zwyczajnie Was okłamywał. Oczywiście "profity z tego płynące" nie pozwolą rzecz jasna na rzucenie roboty i zajęcie się tym na 100%. Jednak jeśli umieszczone banery reklamodawców sprawią, iż w przyszłości zbierzemy drobne fundusze, które pozwolą nam na zrobienie jakiś gadżetów związanych z Wartburgiem, to samo to, będzie niebywałym sukcesem.

     Brutalna prawda jest taka, iż aby zrobić wlepy, koszulki czy plakaty, potrzeba prywatnej kasy. Oboje nie mamy jej na tyle dużo, aby wyłożyć gotówę zamrażając ją na nie wiadomo jak długo. Dlatego reklamy na blogu WR mają swój wyraźny cel .

     Z tego miejsca, pragnę zachęcić wszystkich, którzy korzystają z naszego serwisu o dwojakie wsparcie:
o wyłączenie wszelkiego typu programów w rodzaju AdBlocker'a [ konkretnie chodzi o wstrzymanie blokowania reklam w obrębie całej domeny, nie tylko strony głównej ], a także o częste, w miarę możliwości, klikanie w dowolnie wybrane treści reklamowe. Pozwoli nam to rozszerzanie zasięgu działania naszego serwisu, traktowania tego zajęcia poważniej i bardziej profesjonalnie. Jak również umożliwi tworzenie kolejnych rzeczy związanych z Wartburgiem czy  wreszcie, zorganizowanie prawdziwego konkursu z nagrodami.     Nie przywykłem się o cokolwiek w życiu prosić i nie mam również zamiaru robić tego w tym momencie. Szczególnie, że do wszystkiego co związane z Wartburgiem i serwisem WartburgRadikalz doszedłem dzięki ciężkiej pracy - mojej i kilku najważniejszych w moim życiu przyjaciół...


...jednak jeśli jako pasjonat starych aut, miłośnik lub użytkownik Wartburgów czy wreszcie, fan naszej strony, uważasz, że robimy dobrą robotę - doceń nas i pracę jaką w nią wkładamy odblokowując reklamy i wchodząc w wyświetlane na Twoim ekranie, profilowane specjalnie dla Ciebie ogłoszenia...

     Dziękujemy - ekipa WR


_________________________________________________________________________     As you can see, a few days ago on the site WartburgRadikalz.comappeared advertising. This is not the case and I want to say about it openly.

     I don't want to deny that it's not about the money. Of course the "incomes" will not help to quit work and deal with it for 100%. However, if placed banners advertisers make that in future take small funds that will allow us to make some Wartburg gadgets - and this will be our unprecedented success.

     The brutal truth is that in order to do stickers, t-shirts and posters, the need for private money. Both, we do not have so much to freezing them - for how long? So just like You see, commercials on the WR blog have purpose.

     From this place, I would like to encourage all users to support our service on two ways:
Firstly: please to close up, all types of programs like: AdBlocker, AdBlock Plus, Ad Muncher, Ad Fender, uBlock, Ghostery and similar [ stop blocking about across the entire domain, not just the main page]

     Secondly: regularly as possible, please do clicking on any desired advertising content. This will allow us to expand our service range of action, treatment of the classes more seriously and more professional. As well as enable the creation of next things related with Wartburg, and finally, to organize a real contest with prizes.


     I'm not used to anything ask in my life, especially that for everything related to Wartburg and service WartburgRadikalz.com I did all this things with hard work - mine and few of my most important in my life, friends.


     However, if YOU ARE! - car enthusiasts, Wartburg's lovers or users - finally, a fans of our page and:

you think we are doing a good job...


...appreciate the work and stop using the AdBlockers and make a clicks on appearing on your screens commercials ...


Thank you - Wujek & Kruchy [ Crunchy & Uncle ]
Autor: Kruchy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz